หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:34 น. เข้าชม : 15)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์  สีสง่า  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ