หัวข้อข่าว : พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 13:59 น. เข้าชม : 69)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตำรวจในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ