หัวข้อข่าว : การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 09:00 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 7 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน" ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้ว

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ