หัวข้อข่าว : ชมรมภาษาอังกฤษประชุมพัฒนาชมรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 15:35 น. เข้าชม : 2)

วันที่  6  ธันวาคม  2561 เวลา 15.00 น. ดร.อารยา  ช่ออังชัญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข. 2 เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมาประชุมเพื่อพัฒนาชมรมภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ