หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.นครปฐม เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 13:56 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์  บัวงาม และนายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ นายไพฑูนย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค บรรยายสรุปการดำเนินงาน ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ