หัวข้อข่าว : ระชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่่ 9/2561

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 10:19 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่่ 8/2561  เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 การดำเนินโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ