หัวข้อข่าว : ประจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 09:36 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางนิยม  ตั้งธรรม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรี ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ