หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงาน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 14:26 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่จะปฏิบัติต่อไป  ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ