หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการครูสอนการอ่าน เรื่อง พัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 40)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการครูสอนการอ่าน เรื่อง พัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน โดยจัดอบรมในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ