หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.ปข. 2 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 10:12 น. เข้าชม : 41)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.ปข. 2   เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ.สพป.ปข.2 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และปัญหาของแต่ละงานเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ