หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงาน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 14:20 น. เข้าชม : 24)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในเรื่องแนวทางการครองคน ครองตน ครองงาน การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอยต่อสาธารณสมบัติ ธรรมาภิบาลในองค์กร และเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน โดยมี นายวิรัตน์  เกตุสุริยงค์  นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ นายสมควร  คีรีนิล และนายมานัต  เสียงใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ