หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.พิษณุโลก เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13:44 น. เข้าชม : 33)

วันที่ 23 สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์  ทองคำ และนางสริษา  แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค และนางสมทรง ภิรมย์รส บรรยายสรุปการดำเนินงาน ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ