หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหอย

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 09:14 น. เข้าชม : 38)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมด้วยนายวิรุตติ์ ราศรี นิติกรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหอย  มีนายศรชัย จำศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย พร้อมคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับ  เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจครู นักเรียน และได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชั้นเรียน พบปะพูดคุยกับคุณครู-นักเรียนในชั้นเรียน  และร่วมประชุมผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และรับทราบปัญหาต่างๆจากคณะครู และชี้แนะแนวทางการบริหารการจัดการ การจัดการเรียนการสอน และฝากเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  การเตรียมการสอบ O-NET ,NT,LAS, เน้นการอ่าน การเขียน ทักษะภาษาอังกฤษ การท่องบทอาขยาน การท่องสูตรคูณ เศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนนำเสนอผลงานเด่น 1 เรื่อง กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียนควรทำอะไรบ้าง เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ