หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 10:23 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่่ 7/2561  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ