หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 09:41 น. เข้าชม : 1)

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2561 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โดยมีข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมการอบรม 111 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในระดับปฐมวัยให้มีประสบการณ์การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ