หัวข้อข่าว : 7 กรกฎาคม 2561 วันเกียรติยศ สพป. ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร จำนวน 888 ฉบับ เนื่องใน "วันเกียรติยศ สพป.ปข. 2" ซึ่งสำนักงานจัดขึ้นเนื่องจาก 15 ปีก่อนในวันนี้ได้มีผลบังคับให้ประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการหลอมรวม ระบบการศึกษา 4 อำเภอ คือ หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี มาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อขอบคุณ 1.ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ที่มีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ NT สูงกว่าระดับประเทศ 2. เพื่อขอบุคณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ 3. เพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ได้มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการที่ดีและแสดงความสามารถของนักเรียนที่โดยเด่นเป็นตัวอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ