หัวข้อข่าว : ร่วมทำบุญเปิดอาคาร

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 12:18 น. เข้าชม : 1)

วันที่  15  มิถุนายน  2561 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียน "ศูนย์ประทีป" ของโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ซึ่งใช้เป็นอาคารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เนื่องจากได้งบสนับสนุน จากพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เป็นเงินเริ่มต้นค่าก่อสร้าง จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ