หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 11:29 น. เข้าชม : 41)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 160 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 และห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ