หัวข้อข่าว : หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 11:42 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 15  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร "ผู้อำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ให้แก้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 88 คน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิการให้มีความรู้เพื่อสามารถคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียนได้ พร้อมให้ครูมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้พิการเรียนรวม ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเพื่อพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ