หัวข้อข่าว : มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 14:56 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 13 มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการติดตามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อติดตามและวางแผน มอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรอรับการประเมิน ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ