หัวข้อข่าว : การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 13:27 น. เข้าชม : 1)

วันที่  11  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์  สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขตน  2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ