หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ปี 2018

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 09:10 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ปี 2018 โดยมี นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสามพระยาชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งหมด 69 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ