หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 14:39 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ  หนูกุ้ง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 154 คน ดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ