หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์การศึกษาทางไกล

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 12:44 น. เข้าชม : 32)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารงบประมาณและการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน เพื่อให้โรงเรียนได้ทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุและการเงิน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ