หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 13:10 น. เข้าชม : 25)

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทึ่ไม่ผ่านการอบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเขาเขียว โดยมีนายปัญจพล  ศุภมิตร เป็นวิทยากรฝึกอบรม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ