หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  เวลา 11:28 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมโครงการปลูกต้นกล้าจิตสำนึก (การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561    ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 114  คน จากข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2560 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสันทัศน์ พันธกิจ นโยบาย สวัสดิการ เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ