หัวข้อข่าว : จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปฏิธานตามรอยพระยุคลบาท

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 08:48 น. เข้าชม : 32)

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเสวนา ตามโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปฏิธานตามรอยพระยุคลบาท" ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้การสืบสานพระราชปฏิธานดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดน้อมนำคุณธรรมคำสอนหรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสสะตามแบบอย่างพระองค์ท่านให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ