หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 11:03 น. เข้าชม : 49)

ดร. เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ. สพป. ปข. ๒ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระยานคร

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ