หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 10:02 น. เข้าชม : 40)

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะกรรมการฝ่ายศึกษาดูงาน ที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ทั้ง 18  แหล่งเรียนรู้ มาประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการวางแผนเตรียมต้อนรับนักเรียนที่จะมาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  ตามโครงการจัดกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ