หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 11:55 น. เข้าชม : 38)

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยข้าราชการครูสถานศึกษาละ 1 คน กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานละ 1 คน เข้ารับการประชุมฯ ซึ่งมีโดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายเข้ามามีส่วนรวม สนับสนุน ร่วมมือ และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ ของสำนักงานและสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ ในงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ