หัวข้อข่าว : ประชุมวิทยากรการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 20:46 น. เข้าชม : 2843)

วันที่ 11 เมษายน  2561 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 2  นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะวิทยากร มาประชุมเพื่อวางแผนการการปฏิบัติงาน ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 17 และวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อสถานศึกษาจะได้มีนักประชาสัมพันธ์ประจำสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อสถานศึกษาจะได้วางแผนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการศึกษาต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ