หัวข้อข่าว : ประชุมวางแผนการจัดการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 10:43 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมวางแผนการจัดการศึกษา ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในมาตรฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพื่อวางแผนดำเนินการการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ