หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามผู้ดูแลตัวบ่งชี้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 14:34 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะทำงานผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมเพื่อวางแผนและมอบหมายความรับผิดชอบ เร่งรัด ในแต่ละประเด็น เพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ