หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ((SATC)

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  เวลา 16:18 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 1 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ  หนูกุ้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกสือสามัญชั้นความรู้ชั้นสูง (SATC) รุ่นที่ 1/2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตาม่องล่าย) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจาก สพป.ปข. เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 32 คน เนื่องจากกิจการลูกเสือและกิจการเนตรนารี เป็นกิจกรรมทีุ่่มุ่งพัฒนาให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ