หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 14:56 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อพิจารณาและวางแผนการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เรื่องเชิญชวนสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ และเรื่องโครงการสามัครีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดโครงการระหว่างวันที่ 30 เมษายน ภึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  slot pulsa tanpa potongan

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ