หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา"

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 10:19 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะศึกษาดูงานโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ประชุมวางแผนและไปศึกษาเส้นทางแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 18 แหล่งเรียนรู้ เพื่อวางแผนนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ