หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 10:19 น. เข้าชม : 8)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะศึกษาดูงานโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ประชุมวางแผนและไปศึกษาเส้นทางแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 18 แหล่งเรียนรู้ เพื่อวางแผนนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ megawin

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ