หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหาอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 15:37 น. เข้าชม : 42)

สพป.ปข.2 ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหาอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง 4 หน่วย ดังนี้

- หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.ปราณบุรี (อาคารไฟฟ้า สพป.ปข.2)

- หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อ.หัวหิน (โรงเรียนบ้านหนองซอ)

- หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อ.สามร้อยยอด (โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด)

- หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อ.กุยบุรี (โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว))

โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ