หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมโครงการ “ประชาสัมพันธ์ การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง”

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 10:20 น. เข้าชม : 37)

วันนี้ (7 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมโครงการ “ประชาสัมพันธ์ การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สิทธิของข้าราชการบำนาญภายหลังเกษียณอายุ และส่วนราชการสามารถส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ผู้ที่จะพ้นราชการเพราะเกษียณอายุได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง และผู้รับบำนาญภายหลังเกษียณอายุสามารถใช้สิทธิได้ทันที โดยมีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ