หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 13:44 น. เข้าชม : 56)

นายวิรัตน์ เกษสุริยงค์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีคุณภาพด้านพลานามัยที่ดี พัฒนาด้านจิตใจให้เป็นนักกีฬาที่แท้จริง สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ห่างไกลยาเสพติด และสนองต่อนโยบาย ทิศทาง จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการดังคำที่ว่า กีฬาสร้างตน คนสร้างชาติ การเล่นกีฬา นอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังทำให้จิตใจดีอีกด้วย ดังคำที่ว่า จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์  โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 470 คน แบ่งนักกีฬาและกองเชียร์เป็น 3 สี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม และสีม่วง กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล แฮนด์บอล เปตอง กรีฑา ชักคะเย่อ และเดินเร็ว 30 คน 31 ขา รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้งของระดับชั้นอนุบาล ประถมต้น และประถมปลาย ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในหลายฝ่าย มีคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีร่วมงาน ณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ