หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุม VDO Conference

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  เวลา 12:30 น. เข้าชม : 2)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุม VDO Conference เพื่อสร้างเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ