หัวข้อข่าว : นโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  เวลา 10:11 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 19 มกราคม  2561 นายสิทธิศักดิ์  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด มารับฟังการประชุมติดตามและขี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทางระบบ Vidieo  Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมชี้แจงนโยบายฯ ของสถานศึกษาภาจเหนือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ