หัวข้อข่าว : สรุปผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  เวลา 09:49 น. เข้าชม : 6)

วันที่  19  มกราคม  2561  นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี นำคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ จำนวน 15 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ีมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นแบบอย่างได้ เพื่อปัจฉิมนิเทศและสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งหมด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ