หัวข้อข่าว : โครงการครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  เวลา 10:23 น. เข้าชม : 17)

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ