หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นราธิวาส เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 14:48 น. เข้าชม : 33)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.นราธิวาส เขต 2  มาศึกษาดูงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ