หัวข้อข่าว : ประชุมกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 11:00 น. เข้าชม : 61)

นายมานิตย์  สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมข้าราชการภายในกลุ่มฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ของปีที่ผ่านมาและวางแผนในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. ให้เกิดประโยชน์สุงสุด 

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ