หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 16:08 น. เข้าชม : 115)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.ปข. 2   เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำเดือนสิงหาคม  2557  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายต่าง ๆ ที่จังหวัดแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ