หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 12:46 น. เข้าชม : 29)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นางจิดาภา เอี่ยมวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ