หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:52 น. เข้าชม : 1)

วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมการรับชมวีดิทัศน์ ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำใบกิจกรรม ในการอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 40 คน ตัวแทนโรงเรียนสาขา จำนวน 2 คน คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ