หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 14:25 น. เข้าชม : 3)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2โดยมีคณะกรรมการการประเมินฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายทนงค์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 3. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ 4. นายวงศ์กร ลับบัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โดยมี นายสุรินทร์ บัวงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ซึ่งในส่วนของการประเมินมี 3 ส่วน  ส่วนแรก การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  ส่วนที่สอง การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ และส่วนที่สาม การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเป็นตัวแทนผู้บริหาร และครู เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเป็นการประเมินออนไลน์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ