หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 10:30 น. เข้าชม : 6)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ